Vai trò của tổ chức công đoàn Công ty Khai thác Cảng nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trực thuộc Công đoàn Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động theo định hướng, chỉ đạo của Ngành, tổ chức công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng (IMP) đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhiệm kỳ lần thứ nhất 2017 – 2022.Lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở công ty cổ phần đầu tư Khai thác cảng tại trụ sở Bộ Giao thông Vận tải năm 2017Đại hội công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng lần thứ nhất được  tổ chức tại đảo Phú Quốc

Thực hiện vai trò của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn IMP đã chủ động tham gia quản lý, giải quyết việc làm, đời sống của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ chính sách đối với người lao động được bảo đảm 100%.  Các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, dưỡng sức… cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hoạt động thăm hỏi, động viên người lao động khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ được quan tâm, chú trọng. 

 

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ, Ngành Giao thông Vận tải tổ chức công đoàn IMP đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm đối với người lao động nhiệm kỳ 2017 – 2022. Qua đó tạo động lực cho Doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của Công ty Khai thác Cảng trên thị trường.
IMP