Hình ảnh tuyến đường gom tại khu vực nút giao QL.1A - Ql.38 thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1) trước giờ thông xe