IMP thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9

Cập nhật : 26/08/2020
Lượt xem: 149
Thực hiện quy định của Bộ Luật Lao động & Căn cứ thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2020. Công ty cổ phần đầu tư Khai Thác Cảng đã ra thông báo số 111-TB-IMP-VP v/v nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 đến toàn thể cán bộ nhân viên Công ty. 
 
IMP