Thông báo số 104/TB - IMP V/V làm việc tại Công ty trong tình hình mới

Cập nhật : 06/10/2021
Lượt xem: 12
Qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch COVID - 19, các địa phương đã ban hành các văn bản để điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới nhằm khôi phục lại các hoạt động kinh tế và đảm bảo đời sống cho nhân dân.                                                                                                                          IMP