Công ty Khai thác Cảng bổ nhiệm kế toán trưởng

Cập nhật : 06/07/2020
Lượt xem: 158


Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng, để kiện toàn bộ máy tổ chức, phát triển công ty bền vững theo định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị.Ngày 15/6/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, ông Lưu Quang Lãm đã ký QĐ số 67/2020/QĐ-IMP bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương Ly sinh năm 1983 làm kế toán trưởng của Công ty cổ phần Đầu tư Khai thác Cảng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

IMP