Hà Nội chưa dừng đăng ký xe máy mới đến năm 2020

Cập nhật : 21/03/2019
Lượt xem: 68
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ nay đến năm 2020, thành phố mới bắt đầu nghiên cứu xây dựng lộ trình cấm xe máy cho năm 2030.


Sở Giao thông Vận tải cũng khẳng định những tuyến phố hạn chế hoạt động của xe máy sẽ được đưa ra lấy ý kiến nhân dân và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó mới đưa ra lộ trình dừng đăng ký xe máy để tránh thiệt hại cho người dân.
Theo VTV.VN