Vị trí 37 dự án BOT được đề nghị tăng phí

Cập nhật : 11/06/2019
Lượt xem: 100
Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến việc tăng phí 37 dự án BOT đã tới hạn theo lộ trình, với mức tăng 12-18%


Theo Vnexpress.net