Tuyển dụng chuyên viên BAN QUẢN LÝ - KỸ THUẬT
Quản lý về công trình Xây dựng, thực hiện quản lý và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi côngThực...
Tuyển dụng chuyên viên BAN KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
Thực hiện các công việc liên quan đến Kế hoạch và Quản lý dự án đầu tư về đường bộ/ đường thủy...