Công ty Khai Thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật : 21/07/2020
Lượt xem: 172
Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND huyện Lương Tài
- Công ty cổ phần đầu tư Khai Thác Cảng tài trợ lập quy hoạch 1/500
- Diện tích: Khoảng 4,74 ha.IMP