Công ty Khai Thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500 khu đô thị tại thị trấn...
Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1)
Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp luồng kênh Cái Tráp khu vực Hải Phòng theo hình thức hợp đồng...
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải...
Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu, chờ đợi cho tàu và các bến cảng trên sông Soài Rạp
Dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu, chờ đợi cho tàu và các bến cảng trên sông Soài Rạp theo...
Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường gom tại khu vực nút giao QL.1A - Ql.38 thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)
Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường gom góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao...
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18 huyện Quế...
Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Lâm Bình, Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Lâm Bình, Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh do...
Dự án khu đô thị Nam Sơn tại xã Lạc Vệ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500  khu đô thị Nam Sơn tại xã...
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân theo hình thức hợp đồng...
IMP cùng Liên danh xây dựng các dự án điện gió tại tỉnh Trà Vinh
Để đáp ứng nhu cầu về điện tiêu dùng và sản xuất ngày càng tăng tại Việt Nam. Tìm hướng đi mới...