Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân

Cập nhật : 09/07/2020
Lượt xem: 143
 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Bắc Ninh
- Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng

 

- Quy mô dự án: Mặt cắt ngang đường đoạn đầu tuyến chiều dài khoảng 2,38km, Bn=41,5m; đoạn cuối tuyến chiều dài khoảng 0,62km, Bn=20,5m. Cầu qua kênh Kim Đôi là cầu BTCT dự ứng lực, móng cọc nhịp giản đơn L=30m, mặt cắt ngang cầu B=22,5m.


Bình đồ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân
IMP