Dự án khu đô thị Nam Sơn tại xã Lạc Vệ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Cập nhật : 09/07/2020
Lượt xem: 161

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND Tỉnh Bắc Ninh

- Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng tài trợ lập QH chi tiết 1/500  khu đô thị Nam Sơn tại xã Lạc Vệ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 
IMP