IMP tuyển dụng chuyên viên ban kế hoạch đầu tư
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Quản lý việc thực hiện hợp đồngmột số dự án đầu tư theo hình...
Tuyển dụng chuyên viên BAN QUẢN LÝ - KỸ THUẬT
Quản lý về công trình Xây dựng, thực hiện quản lý và kiểm tra công tác kỹ thuật, thi côngThực...
Tuyển dụng chuyên viên BAN KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
Thực hiện các công việc liên quan đến Kế hoạch và Quản lý dự án đầu tư về đường bộ/ đường thủy...