Báo Đầu tư: Phương án tối ưu với thương vụ cho thuê cảng biển An Thới

Sau một thời gian dài khai thác, vận hành ổn định cảng biển An Thới, dựa trên đề xuất tiếp tục ký hợp đồng của ông Lưu Quang Lãm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư khai thác cảng biển hàng hải An Thới (An Thới Port) trên bài viết “Phương án tối ưu với thương vụ cho thuê cảng biển An Thới” số ra ngày 22/11/2020 báo Đầu Tư bình luận “Việc cho Công ty cổ phần Đầu tư khai thác cảng biển hàng hải An Thới tiếp tục thuê kết cấu hạ tầng có thể là phương án tài chính khả thi nhất, không gây thất thoát và làm đứt gãy quá trình vận hành cảng biển lớn nhất Phú Quốc”.


Ông Lưu Quang Lãm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư khai thác cảng biển hàng hải An Thới (An Thới Port)

Dự án đầu tư xây dựng cảng An Thới được Bộ GTVT phê duyệt với quy mô xây dựng gồm khu vực cảng đầu mối (cảng chính) và khu cảng chuyển tải (bến phao) để xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng địa phương. 
Năng lực thông qua cảng: hàng hóa 280.000 tấn/năm, hành khách 440.000 lượt khách/năm. Tổng chi phí đầu tư xây dựng Dự án là 157,62 tỷ đồng, nguồn ngân sách nhà nước. 
Dự án gồm 2 gói thầu chính. Gói thầu số 1: bến 3.000 DWT, kè bờ cảng, nhà, xưởng và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Gói thầu số 2: bến phao, luồng tàu, vũng quay đảm bảo cho tàu 3.000 DWT hành hải. Công trình được hoàn thành vào năm 2012. 

 

 
Toàn văn bài viết trên báo Đầu Tư số ra ngày 22/11/2020 
IMP