Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng giao thông

Tổng thầu thiết kế, thi công cây dựng lắp đặt thiết bị

Đầu tư tài chính

Dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát

Sản xuất và xuất khẩu găng tay cao su