Giá điện mặt trời áp mái dự kiến giảm mạnh

Theo dự thảo của Bộ Công Thương, giá điện mặt trời áp mái dự kiến giảm gần 30%.
Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo cơ chế giá điện mặt trời áp mái mới, thay thế cho mức giá đang được quy định tại Quyết định 13, đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2020.
Cụ thể, giá điện mặt trời áp mái dự kiến sẽ giảm gần 30% từ mức 8,38 cent/kWh (theo Quyết định 13/2020) xuống chỉ còn 5,2 – 5,8 cent/kWh với từng loại công suất dự án, thay vì áp dụng “đồng giá” như trước. Quy mô càng lớn giá sẽ càng thấp, khuyến khích hộ gia đình lắp đặt hơn các trang trại, khu nhà công nghiệp.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị con lập danh sách các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 100 kW trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá FIT tại Quyết định số 13, gửi về Sở Công Thương địa phương trước ngày 11/3. Bộ cũng yêu cầu EVN đề xuất giải pháp nhằm hạn chế việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành.

Theo vtv.vn