Quận Hoàng Mai và Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản

Các quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỷ đồng (Hoàng Mai 1.600 tỷ đồng và Gia Lâm 500 tỷ đồng) từ nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngày 2/7, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tán thành với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho phép các quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỷ đồng (Hoàng Mai 1.600 tỷ đồng và Gia Lâm 500 tỷ đồng) từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 theo quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
Hà Nội đã thống nhất xây dựng và triển khai Đề án Phát triển giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng và ban hành hệ thống định mức, đơn giá, các cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư phương tiện, đầu tư cơ sở hạ tầng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh đảm bảo phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển của thế giới, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến: quy định về điều kiện kinh doanh, niên hạn sử dụng, đăng ký, đăng kiểm để giảm dần số lượng và tiến tới loại bỏ hoàn toàn phương tiện vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch; hệ thống chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức liên quan đến sản xuất, nhập khẩu quản lý, vận hành khai thác phương tiện giao thông hiệu suất cao, sử dụng điện, năng lượng xanh…
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thống nhất nguyên tắc và cơ chế cho phép Sở Xây dựng thanh toán toàn bộ kinh phí cấp điện hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn các quận, bao gồm cả các trạm đèn chung lưới đường phố, ngõ ngách và trạm đèn ngõ xóm độc lập trong năm 2023 và 2024.
Đối với nguồn kinh phí cấp điện chiếu sáng ngõ, ngách đã bố trí trong cân đối ngân sách các quận năm 2023 và 2024, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép để lại nguồn kinh phí ngân sách cấp thành phố đã bố trí trong dự toán năm 2023 và 2024 cho các quận để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chiếu sáng ngõ, ngách theo phân cấp.
Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất về mức hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với một số trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn thành phố.
Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong cùng một khu vực, tuyến đường có đặc điểm sinh lợi, hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường, Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động quyết định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tổ chức đấu giá theo thẩm quyền (không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua).
Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội thực hiện chi trả thù lao tư vấn kỹ thuật theo thỏa thuận cho chuyên gia tư vấn quốc tế của UNESCO (thông qua hợp đồng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật với Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS), chi trả thù lao theo thỏa thuận cho chuyên gia độc lập tư vấn xây dựng hồ sơ tầm nhìn cho trục chính tâm Khu Di sản Hoàng Thành Thăng Long (dự kiến thực hiện vào tháng 11/2024).
Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định việc hỗ trợ theo thực tế và triển khai thực hiện đối với các nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ học viên tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ của Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2024; hỗ trợ cán bộ, giáo viên dạy nghề thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2024-2025; hỗ trợ kinh phí đào tạo, chi sinh hoạt phí, chi hỗ trợ trang cấp ban đầu, chi phí đi lại cho học sinh là cán bộ và con em lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào từ 1/1/2024.
Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố về số lượng xe ôtô bán tải và xe ôtô từ 12 đến 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội được giao thực hiện nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/ 2023 của Chính phủ.
Căn cứ tiêu chuẩn, định mức được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sắp xếp lại, xử lý xe ôtô và tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.
Theo https://www.vietnamplus.vn/