Thủ tướng nêu 5 quyết tâm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần “5 quyết tâm”.
Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương.
Các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá năm 2023, kinh tế phục hồi và tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người cao hơn năm 2022.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, những kết quả đạt được là cơ bản, nhưng không được chủ quan, thỏa mãn, vì đất nước còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức.
Nêu rõ 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2021-2025), theo Thủ tướng, phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên với yêu cầu cao hơn, chỉ tiêu lớn hơn năm 2023.
“Chúng ta vừa giải quyết các công việc tồn đọng kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, các vấn đề ách tắc lâu nay về chính sách và tổ chức thực hiện; vừa phải đối phó, phản ứng nhanh với các vấn đề, diễn biến mới có thể phát sinh chưa dự báo được hết”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần “5 quyết tâm”.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực. Quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.

Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật. Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được hưởng các chế độ, chính sách và thành quả mang lại. Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024.

Với tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm nay. Bên cạnh đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả các đột phá chiến lược, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chính sách tiền tệ phải tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác.

Các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) được đẩy mạnh; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực mới nổi như chip bán dẫn, hydrogen…).

Song song với đó, là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, nhất là sân bay Long Thành; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia.

Ngân sách Nhà nước phải tăng thu, tiết kiệm chi. “Quyết tâm tiết kiệm chi 5% và thu ngân sách Nhà nước 2024 tăng ít nhất 5%”, Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; phấn đấu trong năm 2024 cắt giảm ít nhất 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, quy định kinh doanh.

Nhiệm vụ nữa là phát triển mạnh các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong đó, triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội; phấn đấu năm 2024 hoàn thành ít nhất 130.000 căn.

Thủ tướng quán triệt phải thực hiện cải cách chính sách tiền lương với khu vực công từ ngày 1/7/2024; tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương với khu vực ngoài Nhà nước.

Với các địa phương, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh ngay từ đầu năm giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng khả năng hấp thụ vốn.

Các địa phương phải giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh; chú trọng nâng cao tính tự lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

“Quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước xác định con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển. Do đó, trong mọi hoàn cảnh phải làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là những thời điểm có tác động tới người nghèo, các đối tượng yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Do vậy, các thành viên Chính phủ, bộ ngành, địa phương quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo điều hành quyết liệt.

Theo Vietnamnet.vn