Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiến tiến lần thứ II, giai đoạn 2020-2025

Sáng ngày 25/9/2020, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiến tiến lần thứ II, giai đoạn 2020-2025.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam; đồng chí Phạm Quốc Súy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Đồng Trung Kiên, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí đại diện lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty cùng các đại biểu từ các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty.

Hội nghị đã đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước của Tổng công ty giai đoạn 2015-2019, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực để cán bộ, công nhân viên phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời đề ra phương hướng, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Tổng công ty trong những năm tiếp theo, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. 
Thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Đồng Trung Kiên, Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Các phong trào thi đua từ Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng công ty năm 2015 đến nay đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua được phản ánh qua thực tiễn những thành tựu mà Tổng công ty đã đạt được trên các lĩnh vực trọng tâm. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2015-2019 đều vượt mức so với mục tiêu đề ra, tổng doanh thu trong 5 năm qua tăng 54,7% so với năm 2015, nộp ngân sách nhà nước tăng 60,4%, thu nhập bình quân của người lao động tăng 62,4%.


Tại hội nghị, Tổng công ty đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng của cán bộ, công nhân viên Tổng công ty trong những năm vừa qua đã có những đóng góp tích cực vào thành tích của ngành Hàng hải nói riêng và của ngành Giao thông Vận tải nói chung. Tổng công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ hoa tiêu hàng hải. Tại hội nghị, đồng chí yêu cầu Tổng công ty cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tập trung phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị; tập trung phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ các nhân tố tích cực; tổng kết, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến để lan tỏa trong phạm vi rộng hơn nữa.
Đồng chí Nguyễn Trọng Vinh, thay mặt Hội đồng thi đua- khen thưởng, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Tổng công ty tích cực, hăng hái thi đua, phát huy truyền thống đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của Tổng công ty, ngành Hàng hải Việt Nam nói riêng và ngành Giao thông vận tải nói chung.
 Ban TGNC