Vì sao không còn “mức lương hưu tối thiểu”?

Việc bỏ quy định “mức lương hưu tối thiểu” có thể dẫn đến xu hướng “nghèo hóa” của một bộ phận người dân trong tương lai.

Theo quy định hiện hành (Khoản 5 Điều 56 Luật BHXH năm 2014), mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu (áp dụng đối với những người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu có 20 năm đóng BHXH bắt buộc) bằng mức lương cơ sở. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đã không còn quy định “mức lương hưu tối thiểu”
Theo lý giải của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thì từ ngày 1/7/2024, Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó, lương khu vực Nhà nước sẽ không còn mức lương cơ sở. Nên việc quy định mức lương hưu thấp nhất như hiện nay không còn phù hợp.
Bên cạnh đó, dự luật đang xây dựng chính sách BHXH đa tầng, theo thông lệ các quốc gia xây dựng và triển khai hệ thống hưu trí đa tầng, tầng thấp nhất của hệ thống đa tầng (tầng hưu trí xã hội) chính là mức lương hưu thấp nhất.
Hiện dự thảo Luật BHXH đang quy định người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ 15 năm tham gia BHXH và không nhận BHXH một lần sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Mức hưởng tuỳ thuộc vào thời gian đóng, nhưng thấp nhất dự kiến là 500.000 đồng/tháng. Như vậy, lương hưu thấp nhất tới đây có thể hiểu là mức 500.000 đồng/tháng
Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, việc bỏ quy định “mức lương hưu tối thiểu” đang khiến nhiều người lao động băn khoăn vì có thể dẫn đến xu hướng “nghèo hóa” của một bộ phận người dân trong tương lai. Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị cần xem xét giữ lại quy định về mức lương hưu hàng tháng thấp nhất như Luật BHXH năm 2014 hoặc có phương án để cách tính lương hưu có tính chia sẻ nhằm hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp để các đối tượng này đảm bảo cuộc sống.
Tại báo cáo về tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), về mức lương hưu hàng tháng, Chính phủ thống nhất về nguyên tắc quy định một khoản trong điều quy định chuyển tiếp nhằm bảo lưu quy định tại khoản 5 Điều 56 của Luật BHXH năm 2014. Theo đó, đối tượng đã tham gia BHXH trước ngày dự luật này có hiệu lực thi hành, mà có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên, thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu.
Theo vtv.vn