Top 10 địa phương thu ngân sách lớn nhất miền Bắc năm 2022

TP Hà Nội là địa phương có số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lớn nhất miền Bắc năm 2023 với 333.000 tỷ đồng. Đứng thứ hai là TP Hải Phòng với số thu gần 109.000 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh đứng thứ ba với số thu 56.500 tỷ đồng.
Các tỉnh tiếp theo trong top 10 lần lượt là Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Thái Nguyên và Bắc Giang.
Hà Nội
Thu ngân sách trên toàn thành phố Hà Nội năm 2022 ước đạt 333.000 tỷ đồng, bằng 106,8% so với dự toán HĐND thành phố giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ.
Hải Phòng
2022 là năm đầu tiên Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh…
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Phòng ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao và 102,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 66.000 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao và 110% dự toán HĐND thành phố giao; thu nội địa ước 41.000 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao.
Quảng Ninh
Thu ngân sách nhà nước năm 2022 của Quảng Ninh ước đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021. Đây là số thu cao nhất của Quảng Ninh từ trước tới nay. Với mức thu trên, Quảng Ninh đứng thứ 6 trong số các tỉnh, thành có số thu ngân sách cao nhất cả nước năm 2022.
Trong tổng số thu NSNN năm 2022, thì có 42.000 tỷ đồng thu nội địa, đạt 100% kế hoạch năm và thu xuất nhập khẩu đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 45% so với kế hoạch.
Hưng Yên
Trong năm 2022, Hưng Yên thu ngân sách 51.179 tỷ đồng, vượt 2,62 lần so với dự toán và gấp 2,74 lần năm 2021. Trong đó, khoảng 30.000 tỷ là từ tiền sử dụng đất.
Vĩnh Phúc
Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, đến hết ngày 30/12, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 (không tính hoàn thuế) của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 40.353 tỷ đồng, đánh dấu mốc thu ngân sách mới sau 25 năm tái lập tỉnh.
Bắc Ninh
Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Bắc Ninh ước đạt hơn 30.900 tỷ đồng, vượt 1,1% dự toán năm, trong đó: Thu nội địa đạt hơn 23.290 tỷ đồng, vượt 0,1%; thu từ Hải quan đạt hơn 7.600 tỷ đồng, vượt 4,1%
Ninh Bình
Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn Ninh Bình ước đạt trên 24.500 tỷ đồng, vượt 22,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 16,9% so với năm 2021, đảm bảo tự cân đối ngân sách và thực hiện điều tiết ngân sách về Trung ương là 9%.
Hải Dương
Theo báo cáo, tổng thu ngân sách năm 2022 của tỉnh Hải Dương ước đạt hơn 19.300 tỷ đồng, đạt 130% so với dự toán giao; trong đó có 13/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm.
Thái Nguyên
Thu ngân sách năm 2022 của tỉnh Thái Nguyên đạt 19.166 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Bắc Giang
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Bắc Giang năm 2022 ước đạt 18.175 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán năm.
Theo cafebiz.vn