Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ

Ngày 29-7, Cục Thống kê Hà Nội cho biết, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7-2022 tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 3,9%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,8%; khai khoáng giảm 6,4%.
Lũy kế 7 tháng năm 2022, toàn thành phố thu hút 829,2 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 185 dự án được đăng ký cấp mới với số vốn đạt 125,5 triệu USD; 103 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 246,9 triệu USD; 234 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 456,8 triệu USD.

Trong tháng 7, thành phố có 2.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021; vốn đăng ký đạt 16,4 nghìn tỷ đồng, giảm 27%. Bên cạnh đó, có 284 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, giảm 7%. 
Cộng dồn 7 tháng năm 2022, Hà Nội có 17,2 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 196,4 nghìn tỷ đồng, giảm 4%. Cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục giải thể cho 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Có 12,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 47%. Nhưng cũng có 7,3 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 9,842 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 5,439 tỷ USD, tăng 17%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,403 tỷ USD, tăng 17,4%. 
Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ như: Hàng dệt, may; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện; xăng dầu; hàng nông sản; gỗ và sản phẩm từ gỗ… Tính chung 7 tháng, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 337 nghìn lượt người, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 7 tháng năm 2022 thực hiện 213,1 nghìn tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo hanoimoi.com.vn