Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường gom tại khu vực nút giao QL.1A – Ql.38 thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)

Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường gom góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao QL.1A – Ql.38 thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1).

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND thành phố Bắc Ninh
– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng thành phố Bắc Ninh
– Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng
– Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến: L=3.924,42 m; gồm 02 tuyến chính và 05 tuyến nhánh.

Tuyến T1 (đoạn từ đầu tuyến đến đảo tròn giao với tuyến T2) có chiều dài khoảng 421m, mặt cắt ngang đường rộng B=16m.
Đoạn từ đảo tròn giao với tuyến T2 đến cuối tuyến có chiều dài khoảng 596m, mặt cắt ngang đường rộng B=16m.

 
Bình đồ dự án đường Gom nút giao QL.1A – Ql.38 thành phố Bắc Ninh (giai đoạn 1)

Tuyến T2 có mặt cắt ngang đường rộng B=16m. Các tuyến nhánh có mặt cắt ngang đường rộng B=8,0m.
– Giá trị hợp đồng: 60.438.084.000 đồng.

IMP