Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Lâm Bình, Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Lâm Bình, Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng là nhà đầu tư quan tâm.

Mặt bằng quy hoạch cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài


– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Bắc Ninh
– Diện tích: Khoảng 55,4 ha.
– Tổng mức đầu tư dự kiến: 768.000.000.000 đồng

Vị trí Dự án cụm công nghiệp Lâm Bình nằm trên mặt tỉnh lộ TL280, cách QL38 khoảng 3km; cách QL5 cũ khoảng 5km.

IMP