Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT)
– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Bắc Ninh
– Nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng

– Quy mô dự án: Mặt cắt ngang đường đoạn đầu tuyến chiều dài khoảng 2,38km, Bn=41,5m; đoạn cuối tuyến chiều dài khoảng 0,62km, Bn=20,5m. Cầu qua kênh Kim Đôi là cầu BTCT dự ứng lực, móng cọc nhịp giản đơn L=30m, mặt cắt ngang cầu B=22,5m.


Bình đồ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ QL.18 đến trung tâm xã Kim Chân
IMP