Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh TL.287 đoạn từ QL.38 mới, huyện Tiên Du đến QL.18 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh do công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng thực hiện thi công.

– Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh
– Quy mô dự án: Tổng chiều dài tuyến: 10.131,05m, mặt đường rộng 12m.
– Giá trị hợp đồng: 216.485.857.000 đồng
– Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng thực hiện thi công

IMP