IMP cùng Liên danh xây dựng các dự án điện gió tại tỉnh Trà Vinh

Để đáp ứng nhu cầu về điện tiêu dùng và sản xuất ngày càng tăng tại Việt Nam. Tìm hướng đi mới, khai thác tiềm năng bờ biển dài hơn 3.000 km, nhiều gió và hải đảo tại các bờ biển Việt Nam nói chung, tỉnh Trà Vinh nói riêng. Công ty cổ phần đầu tư Khai thác Cảng (IMP) đã phối hợp cùng các nhà thầu trong nước và quốc tế xây dựng hệ thống các Nhà máy Điện gió tại tỉnh Trà Vinh.

Dự án 1: Nhà máy Điện gió Đông Thành 1 (Công suất 80MW)

+ Loại hình: dự án Điện gió trên biển.

+ Chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Thái Hòa, IMP và NOVASIA

+ Tổng mức đầu tư: khoảng 150 triệu USD

+ Vị trí địa lý: V1-7, Nằm ngoài khơi thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

+ Công suất: 80MW

Dự án 2:  Nhà máy Điện gió Đông Thành 2 (Công suất 120MW) 

+ Loại hình: dự án Điện gió trên biển.

+ Chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Thái Hòa, IMP và NOVASIA

+ Tổng mức đầu tư: khoảng 220 triệu USD

+ Vị trí địa lý: V3-4, Nằm ngoài khơi thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

+ Công suất: 120MW

Dự án 3: Nhà máy Điện gió V3-2 (Công suất 120MW) 

+ Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP kết cấu thép ATAD – Công ty CP tập đoàn HATECO – Malaysia Solar Resources SDN BHD. IMP được HATECO ủy quyền phát triển dự án.

+ Tổng mức đầu tư: khoảng 250 triệu USD

+ Vị trí địa lý: V3-2, nằm ngoài khơi thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

+ Công suất: 120MW

Dự án điện gió do các liên danh thực hiện không chỉ tạo công ăn việc làm cho Tỉnh, đóng thuế cho nhà nước, tận dụng năng lượng vô tân và sạch mà còn góp phần bảo vệ biển đảo, an ninh năng lượng Quốc gia.

IMP