Dự án nạo vét thông luồng cửa biển Lễ Thịnh

Dự án nạo vét thông luồng cửa biển Lễ Thịnh tại thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông. Mục tiêu của dự án là thông luồng lạch tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cửa. Đặc biệt là nơi tránh, trú tàu thuyền trong mùa mưa bão của huyện Tuy An; đồng thời lưu thông trao đổi nước giữa Đầm Ô Loan và biển góp phần cải tạo môi trường nước Đầm.

Tại cuộc họp đại diện Nhà đầu tư – Công ty cổ phần đầu tư khai thác cảng, đơn vị tư vấn – Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng công trình cảng biển đề xuất 03 phương án tuyến luồng dự án. Qua trao đổi, phân tích các ý kiến tại cuộc họp, cuộc họp thống nhất lựa chọn phương án 02.

Theo đó, tuyến luồng nạo vét đi theo hướng Tây –  Đông. Chiều rộng của cửa khoảng 200 mét, từ mép nước biển tuyến đi theo hình rẻ quạt theo hướng ra biển có chiều dài khoảng 600 mét, rộng khoảng 700 mét. Nạo vét đảm bảo độ sâu tối thiểu là 05 mét so với mức nước triều kiệt; các điểm biên luồng phía Bắc của tuyến cách khu dân cư từ 150 đến 300 mét. Khi được phê duyệt của cấp có thẩm quyền Nhà đầu tư phải thông báo kế hoạch nạo vét rộng rãi cho nhân dân biết để giám sát trong quá trình thực hiện./.